טינר איטי DX36 ליטר

טינר איטי המשמש לדילול הצבע, או שכבת הלכה(2K)
או מוצרי עזר בהתאם לדרישות עבודת הצבע.

80

מוצרים משלימים